Пролетно събитие „Да се хванем за зелено – познаване и използване на растителните ресурси на Подгорието“

19-21.04.2024 г., с. Коларово, Габрене, Яворница, Ключ

Българската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG) със съдействието на местните заинтересовани страни ви кани да усетите магията на Подгорието и да се запознаете с работата ни в района. Освен представяне на дейността ни и как тя ще подпомогне изучаването и устойчивото развитие на взаимодействията човек – природа, предлагаме богата програма за желаещите да посетят природните забележителности в района, да изучат старите знания на местните хора за храните и билките или да се включат в изучаването на природата.

Дневен ред можете да изтеглите оттук.

Събитието се организира като част от проект „Надграждане на разпредлена научна инфраструктура Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания“, 2020 – 2027 г. То е без такса правоучастие. Разходите по пътуването, настаняването и храната на участниицте се поемат от тях.
Настаняване на мястото на събитието е възможно в:
Къща за гости Династия, с. Ключ (резервациия през Reservaciq.comPochivka.bg)
Къща за гости Орходея, с. Яворница (тел. 0886 435 356, e-mail  rukia45@abv.bg, уебсайт http://kompleksorhidea.blogspot.com/p/blog-page_21.html)
Хотели в с. Коларово: Момата, Света Неделя
Регистрацията е отворена до 17.04.2024 г. При проблеми моля да пишете на sofiak_i@abv.bg и kremena.gocheva@gmail.com или да се обадите на София Костадинова – Илкова, 0884 599 499.

Работна среща „Напредък в надграждането на Българската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG)“ 20.03.2024 г. София

Работната среща е организирана от Консорциума на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Института по океанология – БАН, Лесотехнически университет и Института за гората – БАН.

Срещата е в рамките проект Разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания” (LTER-BG), обект на Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България 2020 – 2027. Ще бъде представен напредъкът на Консорциума в дейностите по надграждане на изследователското оборудване, повишаване на човешкия научен капацитет, екосистемните изследвания и предоставяне на научни услуги за заинтересованите страни.

Събитието ще се проведе на 20.03.2024 г., сряда от 9.30 ч. до 15.30 ч., в Големия салон (зала “Проф. Марин Дринов”) на Българската академия на науките, ул. „15 ноември” № 1, София.
Юбилейна научна конференция  по случай 90 години от обявяването на  Биосферен резерват „Парангалица“

Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица“

Първо съобщение
Юбилейна научна конференцияпо случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица“
2-3 юни 2023 г.
в гр. Благоевград

Continue reading „Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица““