Изложба: Учените, които се борят с климатичните промени

От 4 до 18 юни на Моста на влюбените в София може да посетите изложба от 58 снимки, разказващи за работата на Европейската научна инфраструктура за дългосрочни екосистемни изследвания, известна като eLTER, която ще бъде открита официално на 6 юни от 11:30 часа.

Авторите Евгени Димитров и Калоян Константинов подготвят половин година т.нар. Гранд кампания. В рамките на 88 дни пътувания на екипа до над 30 научни станции в 23 държави са произведени близо 3000 снимки и 50 видеа.
Снимките са придружени от описание на всяка национална мрежа, станция/платформа, както и важността на научната дейност на eLTER за ЕС, Европа и света. Целта освен чисто естетическа е да се запознаят жителите и гостите на София с работата на една от най-големите и важни европейски научни инфраструктури.

Изложбата е част от събитията, съпровождащи годишната среща на националните мрежи, която се провежда между 3 и 7 юни в София, организирана от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и издателство „Пенсофт“. На нея присъстват близо 100 учени от всички 26 eLTER държави.

Consortia Meeting of the European Long-Term Ecosystem Research Network (eLTER)

The Institute of Biodiversity and Ecosystem Research (IBER) will host the annual Consortia Meeting of the three Horizon 2020 projects (PPP, PLUS and EnRich) dedicated to creating the European Research Infrastructures Consortium of the European Long-Term Ecosystem Research Network (eLTER). The meeting will be held on 3-7 June, in Sofia, Bulgaria. With the kind support of the Bulgarian Academy of Sciences, its first day will be convened in the festive Marin Drinov hall of the Academy.

In the past 15 years, the Bulgarian Long-Term Ecosystem Research Network (LTER-BG) consisting of IBER, the Institute of Oceanology, University of Forestry and Institute of Forestry, has been active as a member of eLTER. With over 500 sites for long-term monitoring across all biogeographical zones of Europe and the Near East, eLTER is an essential contributor to world-wide efforts to better understand ecosystems that are led by the International Long-Term Ecosystem Research Network (ILTER). Through research and observation, ILTER seeks to improve our knowledge of the structure and functions of ecosystems and their long-term response to environmental, societal and economic drivers.

The eLTER Network collects and offers harmonised and standardised data, services and training useful to citizens and experts in their joint efforts to find sustainable solutions to the Grand Societal Challenges (incl. Biodiversity loss, Biogeochemical controls of ecosystem functions, Climate-water-food nexus and Socio-ecological systems).

Please visit the webpages of eLTER (https://elter-ri.eu/) for more information on the meeting and its outcomes.

Пролетно събитие „Да се хванем за зелено – познаване и използване на растителните ресурси на Подгорието“

19-21.04.2024 г., с. Коларово, Габрене, Яворница, Ключ

Българската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG) със съдействието на местните заинтересовани страни ви кани да усетите магията на Подгорието и да се запознаете с работата ни в района. Освен представяне на дейността ни и как тя ще подпомогне изучаването и устойчивото развитие на взаимодействията човек – природа, предлагаме богата програма за желаещите да посетят природните забележителности в района, да изучат старите знания на местните хора за храните и билките или да се включат в изучаването на природата.

Дневен ред можете да изтеглите оттук.

Събитието се организира като част от проект „Надграждане на разпредлена научна инфраструктура Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания“, 2020 – 2027 г. То е без такса правоучастие. Разходите по пътуването, настаняването и храната на участниицте се поемат от тях.
Настаняване на мястото на събитието е възможно в:
Къща за гости Династия, с. Ключ (резервациия през Reservaciq.comPochivka.bg)
Къща за гости Орходея, с. Яворница (тел. 0886 435 356, e-mail  rukia45@abv.bg, уебсайт http://kompleksorhidea.blogspot.com/p/blog-page_21.html)
Хотели в с. Коларово: Момата, Света Неделя
Регистрацията е отворена до 17.04.2024 г. При проблеми моля да пишете на sofiak_i@abv.bg и kremena.gocheva@gmail.com или да се обадите на София Костадинова – Илкова, 0884 599 499.

Работна среща „Напредък в надграждането на Българската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG)“ 20.03.2024 г. София

Работната среща е организирана от Консорциума на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Института по океанология – БАН, Лесотехнически университет и Института за гората – БАН.

Срещата е в рамките проект Разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания” (LTER-BG), обект на Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България 2020 – 2027. Ще бъде представен напредъкът на Консорциума в дейностите по надграждане на изследователското оборудване, повишаване на човешкия научен капацитет, екосистемните изследвания и предоставяне на научни услуги за заинтересованите страни.

Събитието ще се проведе на 20.03.2024 г., сряда от 9.30 ч. до 15.30 ч., в Големия салон (зала “Проф. Марин Дринов”) на Българската академия на науките, ул. „15 ноември” № 1, София.
Юбилейна научна конференция  по случай 90 години от обявяването на  Биосферен резерват „Парангалица“

Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица“

Първо съобщение
Юбилейна научна конференцияпо случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица“
2-3 юни 2023 г.
в гр. Благоевград

Continue reading „Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица““