• Публикувани са научни статии, популярни материали и резултатите от изследванията на състоянието на екосистемите са представени пред специализирана и широка аудитория на национални и международни събития.