Изложба: Учените, които се борят с климатичните промени

От 4 до 18 юни на Моста на влюбените в София може да посетите изложба от 58 снимки, разказващи за работата на Европейската научна инфраструктура за дългосрочни екосистемни изследвания, известна като eLTER, която ще бъде открита официално на 6 юни от 11:30 часа.

Авторите Евгени Димитров и Калоян Константинов подготвят половин година т.нар. Гранд кампания. В рамките на 88 дни пътувания на екипа до над 30 научни станции в 23 държави са произведени близо 3000 снимки и 50 видеа.
Снимките са придружени от описание на всяка национална мрежа, станция/платформа, както и важността на научната дейност на eLTER за ЕС, Европа и света. Целта освен чисто естетическа е да се запознаят жителите и гостите на София с работата на една от най-големите и важни европейски научни инфраструктури.

Изложбата е част от събитията, съпровождащи годишната среща на националните мрежи, която се провежда между 3 и 7 юни в София, организирана от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и издателство „Пенсофт“. На нея присъстват близо 100 учени от всички 26 eLTER държави.