Категория: Uncategorized

Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица“

Първо съобщение
Юбилейна научна конференцияпо случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица“
2-3 юни 2023 г.
в гр. Благоевград

Continue reading „Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица““