Управление на проекта

Управленски състав – Проектен мениджър, Координатор на проекта, Административен координатор и Финансов мениджър

Координационен състав – Координатор на проект, Ръководители на РП и „Сайткоординатори“/ Кооринатори на стационари LTER- България

Административен състав – Административен мениджър (директора на основния партньор – ИБЕИ- БАН), Главен счетоводител, юридически консултант, Финансов мениджър, Директори на партньорите (Партньорски съвет)

Международен управителен съвет – съставен от представители на ILTER, LTER-EU, LTER-Азия, както и ръководителите и сайт-координатори на LTER- България. Целта на работата на този орган е да осигури хармонизирането в процеса на развитието на eLTER НИ и да дискутира нови научни въпроси, подходи, методи, за постигането на целите на проекта.