Дейностите на LTER-BG бяха представени пред партньорите по проекти eLTER PPP и eLTER PLUS по програмата Хоризонт 2020

Дейностите на LTER-BG бяха представени пред партньорите по проекти eLTER PPP и eLTER PLUS по програмата Хоризонт 2020 (20
организации), както и в обобщаващ документ за проекта. Двата формата на представяне се използват като пример за добри практики в
презентации на европейската мрежа eLTER.