Изработени са постоянни указателни информационни табели за сайтовете в мрежата.