Месец: февруари 2023

Юбилейна научна конференция  по случай 90 години от обявяването на  Биосферен резерват „Парангалица“

Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица“

Първо съобщение
Юбилейна научна конференцияпо случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица“
2-3 юни 2023 г.
в гр. Благоевград

Continue reading „Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на Биосферен резерват „Парангалица““