Месец: март 2024

Работна среща „Напредък в надграждането на Българската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG)“ 20.03.2024 г. София

Работната среща е организирана от Консорциума на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Института по океанология – БАН, Лесотехнически университет и Института за гората – БАН.

Срещата е в рамките проект Разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания” (LTER-BG), обект на Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България 2020 – 2027. Ще бъде представен напредъкът на Консорциума в дейностите по надграждане на изследователското оборудване, повишаване на човешкия научен капацитет, екосистемните изследвания и предоставяне на научни услуги за заинтересованите страни.

Събитието ще се проведе на 20.03.2024 г., сряда от 9.30 ч. до 15.30 ч., в Големия салон (зала “Проф. Марин Дринов”) на Българската академия на науките, ул. „15 ноември” № 1, София.