Отпечатани и разпространение двуезични /български и английски език/ рекламни материали – дипляна и брошура, с конкретна информация за сайтовете на LTER-BG.